กว่า 50 ปีมาแล้ว บริษัท N. V. LIBERT PAINTS S. A.จำกัด ได้ถูกก่อตั้งขึ้น ณ ประเทศเบลเยี่ยม เพื่อทำการผลิตสีผง OXYPLAST ชนิดต่างๆตามความต้องการของลูกค้าทั่วทั้งทวีปยุโรปและทั่วโลก ทำให้มีการวิจัยและพัฒนามาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ OXYPLAST แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับทั่วทั้งทวีปยุโรป และทั่วโลก OXYPLAST ถูกเลือกใช้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพของสินค้าต่างๆ จนอาจกล่าวได้ว่า OXYPLAST ได้กลายเป็นผู้ผลิตสีผงที่ใหญ่ที่สุดในโลกรายหนึ่ง โดยมีโรงงานผลิตสีผง ในนามของ OXYPLAST มากกว่า 24 ประเทศทั่วโลก